Regulamin

1. Definicja pojęć

 1. Regulamin – niniejszy dokument, który ma na celu określenie praw i obowiązków użytkowników oraz Administratora podczas korzystania z serwisu i aplikacji dostępnych poprzez serwis internetowy get2file.pl oraz wszelkie załączniki do Regulaminu wymienione w treści dokumentu;
 2. Serwis – Serwis get2file.pl wraz ze wszystkimi składowymi i aplikacjami, znajdujący się pod adresem get2file.pl
 3. Administrator – administratorem serwisu jest firma Open-Partner, e-mail: kontakt@get2file.pl
 4. Użytkownik - każda pełnoletnia fizyczna osoba, która dokonała pełnej rejestracji i aktywacji konta podając unikalny adres email, login oraz zaakceptowała regulamin świadczenia Usługi; Użytkownikiem może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na rejestrację w Serwisie, w tym akceptację Regulaminu.
 5. Polecony Użytkownik – Użytkownik serwisu, który zarejestrował się poprzez link lub banner polecający;

 

2. Postanowienia ogólne

 1. Założenie konta w serwisie get2file.pl jest darmowe.
 2. Serwis świadczy usługę, która pozwala swoim użytkownikom pobierać dane plików z serwerów hostingowych.
 3. Aktualna lista obsługiwanych hostingów znajduje się w zakładce „Pomoc”.
 4. Korzystanie z usług Serwisu jest płatne. Aktualny cennik transferu znajduje się w zakładce „Doładuj transfer”.
 5. Administrator oświadcza, iż na bieżąco monitoruje poprawne funkcjonowanie serwisu oraz dokłada wszelkich starań aby Serwis działał bezawaryjnie. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać używając formularza w zakładce „Kontakt”.
 6. Każdy Użytkownik może posiadać dowolna ilosc kont w Serwisie.
 7. Dane podane podczas rejestracji przez Użytkownika są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera lub innych ofert handlowych;
 9. Dane pobierane przez Użytkowników nie są własnością serwisu i nie są magazynowane w Serwisie.
 10. Administracja nie ma możliwości ingerencji lub sprawdzenia zawartości danych pobieranych przez Użytkowników.
 11. Korzystanie z serwisu oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 12. Nie bierzemy odpowiedzialnosci za pobierane materialy.

 

3. Korzystanie z usług Serwisu

 1. W celu skorzystania z usług Serwisu należy dokonać rejestracji i aktywacji konta w Serwisie. Podczas rejestracji należy podać prawidłowy adres email, nazwę użytkownika, hasło oraz zaakceptować regulamin. Aktywacja konta następuje automatycznie.
 2. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu Użytkownik musi wykupić transfer dokonując wyboru określonego pakietu lub może skorzystać z kodu doładowującego zakupionego na portalu Allegro.
 3. Rodzaj pakietu i jego cena określone są w cenniku dostępnym na stronie głównej Serwisu;
 4. Płatność odbywa sie za pomocą płatności online lub przelewu bankowego;
 5. Po wykonaniu zamowienia i jego oplaceniu konto jest automatycznie doladowanie w zwiazku z czym nie jest mozliwa rezygnacja z zakupu takiej uslugi. 
 6. W celu pobrania plików należy wkleić linki w pole „dodaj linki”  i kliknąć przycisk „Sprawdź i dodaj pliki”. Serwis sprawdzi poprawność linku i doda go do listy Użytkownika. Użytkownik będzie mógł pobrać plik na swój komputer od razu po dodaniu pliku do listy. Nie gwarantujemy minimalnych i maksymalnych predkosci ze wgledu wplywu czynnikow zewnetrznych jak np obciazenie histingu z ktorego sa pobierane pliki lub jakosci polaczenia internetowego pomiedzy serwisem a hostingiem oraz pomiedzy serwisem a uzytkownikiem.
 7. Dozwolone jest używanie akceleratorów wspomagających pobieranie plików gdyż serwis udostępnia linki bezpośrednie. Można dodawać oraz pobierać wiele pików naraz. Linki dodane do listy mogą zostać usunięte przez administratora w przypadku gdy będą nieaktywne lub gdy nie będą używane przez 14 dni. Obsluga programu jdownloader nie jest na razie w pelni zintegrowana. Polecamy uzywanie takich programow jak IDM, Flashget, Free Downloder.
 8. Transfer jest odliczany tylko za pobranie plików na swój komputer. Dodanie plików do listy nie odlicza transferu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany stawek rozliczania transferu za pobieranie danych z obsługiwanych serwisów hostingowych;
 10. Zabrania się:
  • Używania wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
  • Używanie programów generujących zapytania do serwerów i wszelkiego rodzaju działań mogących zostać uznane jako atak Denial of Sernice.
  • Wszelkie tego typu działania będą skutkować natychmiastowym usunięciem konta użytkownika bez możliwości zwrotu kosztów wykupionego transferu.
  • generowania linkow dla osob trzecich i ich pozniejszego udostepniania
  • przekazywania danych do konta osobom trzecim w celu wspoldzielenia konta


 4. Odpowiedzialność Serwisu.

 1. Serwis nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych plików na swoich serwerach. Jest tylko i wyłącznie pośrednikiem w transferze danych pomiędzy serwerami firm hostingowych a Użytkownikiem.
 2. Serwis nie ingeruje w treść plików.
 3. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia lub dodania każdego z obsługiwanych serwisów hostingowych.
 4. Serwis nie bierze odpowiedzialności za:
  • Niewłaściwe lub niezgodne z prawem używaniem Serwisu przez Użytkowników.
  • Nieprawidłowe działanie serwisu spowodowane czynnikami od niego niezależnymi.
  • Nieprawidłowe działanie serwisów hostingowych, z których pobierane są dane za pomocą Serwisu.
  • Skutki wynikłe poprzez udostępnienie osobom trzecim loginu oraz hasła niezbędnego do korzystania z serwisu.
  • Zawartość plików pobieranych za pomocą serwisu.
  • Jakiekolwiek szkody spowodowane przez użytkowników łąmiących postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. W każdym wypadku przerwy pracy Serwisu lub nieprawidłowym funkcjonowaniem Administrator dołoży wszelkich starań aby zrekompensować niedogodności w postaci przyznania dodatkowego transferu pokrzywdzonym Użytkownikom. Wszelkie roszczenia należy zgłaszać poprzez formularz w zakładce „kontakt”

 

6. Płatności online.

 • Każdy Użytkownik korzystający z usług płatności online lub SMS oświadcza, iż akceptuje postanowienia regulaminów Transferuj.pl

  

7. Reklamacje

 • Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i Aplikacji, a także wykonaniem usług przez Administratora.
 • Reklamacje należy składać korzystając z maila podane w zakladce Kontakt
 • Administrator zastrzega termin w 7 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.
 • Reklamacje wynikające z niezastosowania się do Regulaminu serwisu nie będą uwzględniane. 

 

7. Postanowienia końcowe

 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty wejścia w życie niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku braku akceptacji nowych postanowień niniejszego regulaminu, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.
 • Użytkownik oświadcza, iż jest świadomym, że pliki, których pobieranie umożliwia Witryna mogą w konkretnym przypadku stanowić przedmiot praw wyłącznych, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa do wizerunku.
 • Korzystanie z Witryny odbywa się na wyłączne ryzyko osób korzystających. Administracja nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z Witryny za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administracji lub jego pracowników. Administracja nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi on odpowiedzialności.

Aktywne serwisy!

Uploaded.to / 10GB
Rapidu.net / 10GB
Turbobit.net / 10GB